Javno savjetovanje o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Cape Towna iz...

Na diplomatskoj konferenciji održanoj 1977. godine u španjolskom gradu Torremolinosu pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije usvojena je prva međunarodna konvencija posvećena sigurnosti ribarskih brodova...

Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih...

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka primjenjuje se na hrvatske luke u koje pristaju brodovi u međunarodnoj plovidbi. U skladu s navedenim...

Podnošenje zahtjeva za novi autorizacijski ciklus za koću i plivaricu

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede objavila je Pravilnik o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom s rokom...

Državni tajnik Bilaver na videokonferenciji ministara prometa o kriznom planu usmjerenom na europski sektor...

Videokonferencija ministara prometa održana je 8. listopada, u organizaciji njemačkog predsjedništva Vijećem Europske unije. Na konferenciji je sudjelovao državni tajnik, Josip Bilaver, a glavna...

Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju međunarodne Konvecije iz Hong Konga za sigurno i okolišno...

Međunarodna konvencija iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. (dalje u tekstu: Konvencija) donesena je pod okriljem Međunarodne pomorske...