O nama  |  Marketing   |   Kontakt   |   English 

Vlada usvojila Odluku o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – brodogradilištu Brodotrogir d.d.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra, luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir d.d., iz Trogira, danog u koncesiju trgovačkom društvu Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., temeljem Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d., iz Trogira (NN 74/99, 9/2000,10/2003 i 19/2011) te Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir d.d., od 4. kolovoza 1999. godine, kao i Ugovora o prijenosu Ugovora o koncesiji, od 21. lipnja 2000. godine i Dodatka broj 1 Ugovoru, od 21. lipnja 2000. godine, Dodatka broj 2 Ugovoru od 15. svibnja 2003. godine, Dodatka broj 3 Ugovoru, od 11. veljače 2011. godine i Dodatka broj 4 Ugovoru o koncesiji, od 02. ožujka 2020. godine trgovačkom društvu Brodotrogir Cruise d.o.o., pod istim uvjetima pod kojima je dana koncesija, na rok do 08. srpnja 2031. godine, navodi se na stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Temeljem usvojene Odluke, trgovačko društvo Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., kao Ovlaštenik koncesije te trgovačko društvo Brodotrogir Cruise d.o.o., dužni su u roku 30 dana od dana objave ove Odluke, sklopiti ugovor o potkoncesiji i dostaviti ga Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, na znanje.

Područje koje se daje u potkoncesiju obuhvaća kopneni i morski dio pomorskog dobra površine 60 403 m², a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1 ove Odluke i ne objavljuje se u Narodnim novinama.

Obrazloženje Odluke možete pročitati ovdje.

 

 

 

Potpisan ugovor o sufinanciranju komunalne luke Porto-Uš u Korčuli

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra, luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir d.d., iz Trogira, danog u koncesiju trgovačkom društvu Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., temeljem Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d., iz Trogira (NN 74/99, 9/2000,10/2003 i 19/2011) te Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir d.d., od 4. kolovoza 1999. godine, kao i Ugovora o prijenosu Ugovora o koncesiji, od 21. lipnja 2000. godine i Dodatka broj 1 Ugovoru, od 21. lipnja 2000. godine, Dodatka broj 2 Ugovoru od 15. svibnja 2003. godine, Dodatka broj 3 Ugovoru, od 11. veljače 2011. godine i Dodatka broj 4 Ugovoru o koncesiji, od 02. ožujka 2020. godine trgovačkom društvu Brodotrogir Cruise d.o.o., pod istim uvjetima pod kojima je dana koncesija, na rok do 08. srpnja 2031. godine, navodi se na stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Temeljem usvojene Odluke, trgovačko društvo Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., kao Ovlaštenik koncesije te trgovačko društvo Brodotrogir Cruise d.o.o., dužni su u roku 30 dana od dana objave ove Odluke, sklopiti ugovor o potkoncesiji i dostaviti ga Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, na znanje.

Područje koje se daje u potkoncesiju obuhvaća kopneni i morski dio pomorskog dobra površine 60 403 m², a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1 ove Odluke i ne objavljuje se u Narodnim novinama.

Obrazloženje Odluke možete pročitati ovdje.

 

 

 

Potpisan ugovor o sufinanciranju komunalne luke Porto-Uš u Korčuli

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video