O nama  |  Marketing   |   Kontakt   |   English 

Javno savjetovanje o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos Konvencije

IZVORMMPI
IZVORMMPI

Na diplomatskoj konferenciji održanoj 1977. godine u španjolskom gradu Torremolinosu pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije usvojena je prva međunarodna konvencija posvećena sigurnosti ribarskih brodova (Torremolinos Konvencija).

Kako Torremolinos Konvencija nikada nije stupila na snagu, a za što je jedan od glavnih razloga bio taj što je svoje tehničke zahtjeve temeljila na SOLAS konvenciji iz 1974. godine bez kasnije usvojenih izmjena, 1993. godine je usvojen Protokol kojim je Torremolinos Konvencija izmijenjena i osuvremenjena.

Hrvatski sabor je na sjednici 3. listopada 2007. godine donio Zakon o potvrđivanju Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. godine.

Obzirom da navedeni Protokol još nije stupio na snagu, u Cape Townu je 09. – 11. listopada 2012. godine, pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije, održana Međunarodna konferencija na kojoj se razmatralo usvajanje novog Sporazuma kojim bi se omogućila provedba odredaba međunarodnog instrumenta o sigurnosti ribarskih brodova rezultirajući donošenjem Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. godine o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. godine na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. godine.

Sporazum sadrži obvezujuće mjere za sigurnost plovidbe ribarskih brodova  duljine veće od 24 metra koji plove na otvorenom moru, na način da uređuje glavne odrednice sigurnosti plovidbe takvih brodova kao što su stabilitet, sposobnost za plovidbu, strojeve i električne instalacije, sredstva za spašavanje, komunikacijsku opremu, protupožarnu zaštitu i konstrukciju brodova.

Sporazum još nije stupio na snagu, a stupa na snagu nakon što najmanje 22 države sa ukupno 3600 ribarskih brodova na koje se isti odnosi izraze svoju suglasnost da budu njime vezane.

Na razini Europske unije Direktivom Vijeća 97/70/EZ  utvrđuju se sigurnosni standardi, koji se temelje na Torremolinos protokolu, za ribarske brodove duljine 24 metra i više. Nadalje, Odlukom Vijeća od 17. veljače 2014. države članice Europske unije ovlaštene su za potpisivanje, ratificiranje ili pristupanje Sporazumu iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. (Tekst značajan za EGP).

U skladu s navedenom Odlukom, kada država članica potpiše, ratificira ili pristupi Sporazumu, polaže glavnom tajniku Međunarodne pomorske organizacije i Izjavu navedenu u Prilogu Odluci Vijeća. Kako bi se očuvale trenutačne razine sigurnosti predviđene u Direktivi Vijeća 97/70/EZ, države članice, prilikom potpisivanja Sporazuma i polaganja svojih isprava o ratifikaciji ili pristupu, daju izjavu da se izuzeća predviđena u poglavlju 1. pravilu 1. stavku 6. i poglavlju 1. pravilu 3. stavku 3. Priloga Sporazumu, u vezi s godišnjim pregledima odnosno zajedničkom ribolovnom zonom ili isključivim gospodarskim pojasom, neće primjenjivati. Nadalje, u toj izjavi se navodi da ribarski brodovi trećih zemalja duljine 24 metra i više, koji djeluju u teritorijalnom moru ili unutarnjim morskim vodama država članica ili iskrcavaju ulov u njihovim lukama, podliježu sigurnosnim standardima utvrđenima u Direktivi 97/70/EZ te da se izuzeća predviđena u Prilogu, poglavlju 1., pravilu 3. stavku 3. Sporazuma neće prihvaćati u odnosu na takve ribarske brodove trećih zemalja.

Ovim se Zakonom potvrđuje Sporazum kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske uz Izjavu koja se daje u skladu sa navedenom Odlukom Vijeća.

OSNOVNA PITANJA KOJA SE PREDLAŽU UREDITI ZAKONOM   

 Ovim se Zakonom potvrđuje Sporazum kako bi njegove odredbe, u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske, postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. U istu se svrhu objavljuje i tekst Sporazuma, u prijevodu na hrvatski i u izvorniku na engleskom jeziku, uz izjavu koju Republika Hrvatska daje u skladu s Odlukom Vijeća od 17. veljače 2014. kojom se države članice ovlašćuju za potpisivanje, ratificiranje ili pristupanje Sporazumu iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. (Tekst značajan za EGP); te se određuje način objave i stupanje na snagu Sporazuma u odnosu na Republiku Hrvatsku.

Tekst u cijelosti pročitajte ovdje.

 

 

 

 

 

Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Na diplomatskoj konferenciji održanoj 1977. godine u španjolskom gradu Torremolinosu pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije usvojena je prva međunarodna konvencija posvećena sigurnosti ribarskih brodova (Torremolinos Konvencija).

Kako Torremolinos Konvencija nikada nije stupila na snagu, a za što je jedan od glavnih razloga bio taj što je svoje tehničke zahtjeve temeljila na SOLAS konvenciji iz 1974. godine bez kasnije usvojenih izmjena, 1993. godine je usvojen Protokol kojim je Torremolinos Konvencija izmijenjena i osuvremenjena.

Hrvatski sabor je na sjednici 3. listopada 2007. godine donio Zakon o potvrđivanju Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. godine.

Obzirom da navedeni Protokol još nije stupio na snagu, u Cape Townu je 09. – 11. listopada 2012. godine, pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije, održana Međunarodna konferencija na kojoj se razmatralo usvajanje novog Sporazuma kojim bi se omogućila provedba odredaba međunarodnog instrumenta o sigurnosti ribarskih brodova rezultirajući donošenjem Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. godine o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. godine na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. godine.

Sporazum sadrži obvezujuće mjere za sigurnost plovidbe ribarskih brodova  duljine veće od 24 metra koji plove na otvorenom moru, na način da uređuje glavne odrednice sigurnosti plovidbe takvih brodova kao što su stabilitet, sposobnost za plovidbu, strojeve i električne instalacije, sredstva za spašavanje, komunikacijsku opremu, protupožarnu zaštitu i konstrukciju brodova.

Sporazum još nije stupio na snagu, a stupa na snagu nakon što najmanje 22 države sa ukupno 3600 ribarskih brodova na koje se isti odnosi izraze svoju suglasnost da budu njime vezane.

Na razini Europske unije Direktivom Vijeća 97/70/EZ  utvrđuju se sigurnosni standardi, koji se temelje na Torremolinos protokolu, za ribarske brodove duljine 24 metra i više. Nadalje, Odlukom Vijeća od 17. veljače 2014. države članice Europske unije ovlaštene su za potpisivanje, ratificiranje ili pristupanje Sporazumu iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. (Tekst značajan za EGP).

U skladu s navedenom Odlukom, kada država članica potpiše, ratificira ili pristupi Sporazumu, polaže glavnom tajniku Međunarodne pomorske organizacije i Izjavu navedenu u Prilogu Odluci Vijeća. Kako bi se očuvale trenutačne razine sigurnosti predviđene u Direktivi Vijeća 97/70/EZ, države članice, prilikom potpisivanja Sporazuma i polaganja svojih isprava o ratifikaciji ili pristupu, daju izjavu da se izuzeća predviđena u poglavlju 1. pravilu 1. stavku 6. i poglavlju 1. pravilu 3. stavku 3. Priloga Sporazumu, u vezi s godišnjim pregledima odnosno zajedničkom ribolovnom zonom ili isključivim gospodarskim pojasom, neće primjenjivati. Nadalje, u toj izjavi se navodi da ribarski brodovi trećih zemalja duljine 24 metra i više, koji djeluju u teritorijalnom moru ili unutarnjim morskim vodama država članica ili iskrcavaju ulov u njihovim lukama, podliježu sigurnosnim standardima utvrđenima u Direktivi 97/70/EZ te da se izuzeća predviđena u Prilogu, poglavlju 1., pravilu 3. stavku 3. Sporazuma neće prihvaćati u odnosu na takve ribarske brodove trećih zemalja.

Ovim se Zakonom potvrđuje Sporazum kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske uz Izjavu koja se daje u skladu sa navedenom Odlukom Vijeća.

OSNOVNA PITANJA KOJA SE PREDLAŽU UREDITI ZAKONOM   

 Ovim se Zakonom potvrđuje Sporazum kako bi njegove odredbe, u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske, postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. U istu se svrhu objavljuje i tekst Sporazuma, u prijevodu na hrvatski i u izvorniku na engleskom jeziku, uz izjavu koju Republika Hrvatska daje u skladu s Odlukom Vijeća od 17. veljače 2014. kojom se države članice ovlašćuju za potpisivanje, ratificiranje ili pristupanje Sporazumu iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. (Tekst značajan za EGP); te se određuje način objave i stupanje na snagu Sporazuma u odnosu na Republiku Hrvatsku.

Tekst u cijelosti pročitajte ovdje.

 

 

 

 

 

Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video