O nama  |  Marketing   |   Kontakt   |   English 

Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

IZVORMMPI
IZVORMMPI

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka primjenjuje se na hrvatske luke u koje pristaju brodovi u međunarodnoj plovidbi.

U skladu s navedenim Zakonom, lučka uprava odnosno ovlaštenik koncesije luke posebne namjene odgovoran je za sigurnosnu zaštitu takve luke, što se prije svega odnosi na obvezu izrade procjene i plana sigurnosne zaštite luke odnosno lučkog operativnog područja te na primjenu mjera utvrđenih planom sigurnosne zaštite. Izradu procjena i planova sigurnosne zaštite luka obavljaju priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka.

Člankom 7. stavkom 4. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka propisana je i iznimka od pravila temeljem kojeg, svaka luka odnosno lučko operativno područje na koje se isti Zakon primjenjuje, mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke. Temeljem ove iznimke, ministarstvo nadležno za pomorstvo na zahtjev lučke uprave ili ovlaštenika koncesije luke posebne namjene, može izuzeti od izrade takve procjene, one luke koje godišnje imaju manje od 12 ticanja brodova kako su definirani člankom 5. stavkom 1. istoga Zakona.

Slijedom inspekcijskog nadzora koji je provela Europska komisija u razdoblju od 18. ožujka 2019. godine do 22. ožujka 2019. godine u Republici Hrvatskoj, a vezano za primjenu naprijed spomenute Uredbe (EZ) br. 725/2004 i odredbi kojima je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena Direktiva 2005/65/EZ, zaključeno je kako treba pristupiti odgovarajućim izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka na način da se osigura da sve luke iz obuhvata Zakona, bez iznimaka, moraju imati izrađene procjene sigurnosne zaštite kako nalaže članak 6. stavak 1. Direktive.

 Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom

Ovim Zakonom briše se stavak 4. članka 7. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka („Narodne novine“, br. 108/17) kojim je propisana iznimka od pravila da svaka luka odnosno lučko operativno područje na koje se isti Zakon primjenjuje mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke i to na način da ministarstvo nadležno za pomorstvo, na zahtjev lučke uprave ili ovlaštenika koncesije luke posebne namjene, može izuzeti od izrade procjene sigurnosne zaštite, one luke koje godišnje imaju manje od 12 ticanja brodova iz članka 5. stavka 1. istoga Zakona.

Na ovaj će se način osigurati da sve luke iz obuhvata Zakona moraju imati izrađene procjene sigurnosne zaštite, a kako nalaže i članak 6. stavak 1. Direktive 2005/65/EZ te što je u skladu i s nalazom i mišljenjem koje je Europska komisija donijela slijedom inspekcijskog nadzora kojeg je u Republici Hrvatskoj provela 2019. godine.

Ovim se Zakonom, pravne sigurnosti radi, dodatno uređuju i odredbe kojima je definiran sastav Povjerenstva koje djeluje temeljem odredbi istoga Zakona, a na način da se precizno utvrđuje njegov sastav ovisno o poslovima koje obavlja u danom trenutku. Napominje se i kako članovima istoga Povjerenstva ne pripada pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu pa za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurat ni dodatna financijska sredstva u držanom proračunu.

 Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći

Brisanjem odredbe stavka 4. članka 7. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (Narodne novine broj 108/17) ukida se mogućnost iznimke od pravila da svaka luka odnosno lučko operativno područje na koje se isti Zakon primjenjuje mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke, te se osigurava da sve luke iz obuhvata Zakona moraju imati izrađene procjene sigurnosne zaštite kako nalaže članak 6. stavak 1. Direktive 2005/65/EZ.

Donošenjem ovog Zakona, Republika Hrvatska će se u potpunosti uskladiti s europskim zakonodavstvom iz područja sigurnosne zaštite brodova i luka.

Završno, podrobnijim definiranjem sastava Povjerenstva koje djeluje temeljem istoga Zakona, doprinijet će se jačoj pravnoj sigurnosti i jasnoći izričaja zakonskog teksta.

 Sve informacije pogledajte ovdje.

 

 

Podnošenje zahtjeva za novi autorizacijski ciklus za koću i plivaricu

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka primjenjuje se na hrvatske luke u koje pristaju brodovi u međunarodnoj plovidbi.

U skladu s navedenim Zakonom, lučka uprava odnosno ovlaštenik koncesije luke posebne namjene odgovoran je za sigurnosnu zaštitu takve luke, što se prije svega odnosi na obvezu izrade procjene i plana sigurnosne zaštite luke odnosno lučkog operativnog područja te na primjenu mjera utvrđenih planom sigurnosne zaštite. Izradu procjena i planova sigurnosne zaštite luka obavljaju priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka.

Člankom 7. stavkom 4. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka propisana je i iznimka od pravila temeljem kojeg, svaka luka odnosno lučko operativno područje na koje se isti Zakon primjenjuje, mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke. Temeljem ove iznimke, ministarstvo nadležno za pomorstvo na zahtjev lučke uprave ili ovlaštenika koncesije luke posebne namjene, može izuzeti od izrade takve procjene, one luke koje godišnje imaju manje od 12 ticanja brodova kako su definirani člankom 5. stavkom 1. istoga Zakona.

Slijedom inspekcijskog nadzora koji je provela Europska komisija u razdoblju od 18. ožujka 2019. godine do 22. ožujka 2019. godine u Republici Hrvatskoj, a vezano za primjenu naprijed spomenute Uredbe (EZ) br. 725/2004 i odredbi kojima je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena Direktiva 2005/65/EZ, zaključeno je kako treba pristupiti odgovarajućim izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka na način da se osigura da sve luke iz obuhvata Zakona, bez iznimaka, moraju imati izrađene procjene sigurnosne zaštite kako nalaže članak 6. stavak 1. Direktive.

 Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom

Ovim Zakonom briše se stavak 4. članka 7. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka („Narodne novine“, br. 108/17) kojim je propisana iznimka od pravila da svaka luka odnosno lučko operativno područje na koje se isti Zakon primjenjuje mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke i to na način da ministarstvo nadležno za pomorstvo, na zahtjev lučke uprave ili ovlaštenika koncesije luke posebne namjene, može izuzeti od izrade procjene sigurnosne zaštite, one luke koje godišnje imaju manje od 12 ticanja brodova iz članka 5. stavka 1. istoga Zakona.

Na ovaj će se način osigurati da sve luke iz obuhvata Zakona moraju imati izrađene procjene sigurnosne zaštite, a kako nalaže i članak 6. stavak 1. Direktive 2005/65/EZ te što je u skladu i s nalazom i mišljenjem koje je Europska komisija donijela slijedom inspekcijskog nadzora kojeg je u Republici Hrvatskoj provela 2019. godine.

Ovim se Zakonom, pravne sigurnosti radi, dodatno uređuju i odredbe kojima je definiran sastav Povjerenstva koje djeluje temeljem odredbi istoga Zakona, a na način da se precizno utvrđuje njegov sastav ovisno o poslovima koje obavlja u danom trenutku. Napominje se i kako članovima istoga Povjerenstva ne pripada pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu pa za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurat ni dodatna financijska sredstva u držanom proračunu.

 Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći

Brisanjem odredbe stavka 4. članka 7. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (Narodne novine broj 108/17) ukida se mogućnost iznimke od pravila da svaka luka odnosno lučko operativno područje na koje se isti Zakon primjenjuje mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke, te se osigurava da sve luke iz obuhvata Zakona moraju imati izrađene procjene sigurnosne zaštite kako nalaže članak 6. stavak 1. Direktive 2005/65/EZ.

Donošenjem ovog Zakona, Republika Hrvatska će se u potpunosti uskladiti s europskim zakonodavstvom iz područja sigurnosne zaštite brodova i luka.

Završno, podrobnijim definiranjem sastava Povjerenstva koje djeluje temeljem istoga Zakona, doprinijet će se jačoj pravnoj sigurnosti i jasnoći izričaja zakonskog teksta.

 Sve informacije pogledajte ovdje.

 

 

Podnošenje zahtjeva za novi autorizacijski ciklus za koću i plivaricu

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video