Video: Bliski susret s kitovima kraj Šolte

Pomorac.net

2795
Foto: video screenshot

Ove godine se susrećemo sa sve većim brojem dupina, kitova i morskih pasa u našem Jadranu.

Nagađa se da je možda i pandemija potpomogla tome budući da ima manje prometa i onečišćenja mora.

Prema neprofitnoj organizaciji Institut Plavi Svijet koja je posvećena istraživanju morskog okoliša i morskih organizama, ukupno 11 vrsta kitova čini stabilne populacije u Sredozemnom moru i susjednim područjima.

U Jadranu obitava nekoliko vrsta dupina, ulješura i Cuvierov kljunasti kit. Prema trenutnim saznanjima, jedino dobri dupin trajno naseljava cijeli Jadran. Prugasti dupin, glavati dupin i Cuvierov kljunasti kit prisutni su jedino u južnom Jadranu, dok ulješure tek povremeno navraćaju u Jadran.

Veliki kitovi sezonski posjećuju južni i srednji Jadran, a u videu pogledajte dvije poprilično velike jedinke koje je uspio snimiti naš čitatelj.

Pozicija kitova označena križićem na karti

Sve vrste kitova koje se zateknu u Jadranskom moru strogo su zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o proglašavanju strogo zaštićenih vrsta, stoga molimo sve čitatelje ako se nađu u sličnoj situaciji da ne uznemiravaju ove životinje.

5 KOMENTARI

  1. […] ŠOLTA –  Ove godine se susrećemo sa sve većim brojem dupina, kitova i morskih pasa u našem Jadranu. Nagađa se da je možda i pandemija potpomogla tome budući da ima manje prometa i onečišćenja mora. Veliki kitovi sezonski posjećuju južni i srednji Jadran, a u videu pogledajte dvije poprilično velike jedinke koje je uspio snimiti čitatelj portala Pomorac.net. […]

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.