PRAVA I OBVEZE POMORACA U DOBA KORONE: zdravstveno osiguranje, izračun dana plovidbe i plaćanje doprinosa

Petar Zuanović

4343
Ilustracija / Pixabay

Hrvatski pomorci već godinama muku muče s propisima koji im i nisu baš po mjeri, ali ne mogu ništa konkretno učiniti da se takav pristup prema njima promjeni, usprkos raznim pokušajima i težnjama ka rasterećenju pomoraca u određenim sferama ralja birokracije. Dodatnom pogoršanju stanja i zbivanja, doprinijela je globalna epidemija Korona virusa, koja je iz zdravstvenoga prerasla u ekonomski problem, a time napravila i značajan udar na područje pomorstva, na kojega otpada devedeset postotnih poena globalnoga toka robe. U ovim izvanrednim okolnostima, došlo je do minijaturnih preinaka, pa donosimo one najvažnije, a tiču se dana koji će biti uračunati kao dani plovidbe u tekućoj godini, odnosa zdravstvenoga osiguranja spram pomoraca, te poreznih obaveza pomoraca spram države.

DANI PLOVIDBE

Prema Pomorskom zakoniku, članak 128., u dane plovidbe, osim dana provedenih na brodu, uračunavaju se i:

  1. Dani liječenja zbog bolesti ili ozljede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja, a koja bi onemogućila ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu

Da bi se dani liječenja uračunali u dane plovidbe, potrebno je nadležnoj lučkoj kapetaniji dostaviti tri dokumenta:
– POTVRDU O DANIMA LIJEČENJA ZA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI
– SVJEDODŽBU O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ČLANA POSADE POMORSKOGA BRODA S OCJENOM „PRIVREMENO NESPOSOBAN“ ILI „NESPOSOBAN“
– SVJEDODŽBU O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ČLANA POSADE POMORSKOGA BRODA S OCJENOM „SPOSOBAN“

Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti izdaje isključivo specijalist medicine rada na temelju nalaza specijalista.

DOPUNA: Zbog pandemijske situacije, u dane liječenja, odnosno dane plovidbe u 2020. godini, bit će uračunati i dani izolacije, samoizolacije ili karantene u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi.

2. Dani provedeni na stručnoj izobrazbi pomoraca na teritoriju Republike Hrvatske.

3. Dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara.

Jedini relevantni dokazi o ovakvom događaju bit će oni koji su prijavljeni u službenu evidenciju Međunarodne organizacije rada, a u bazi Database on reported incidents of abandonment of seafarers.

4. Dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga

Odnosi se na permanent ugovore do kraja tekuće godine i dane koje bi pomorac ostvario uz uobičajen godišnji raspored rada, a ostvaruju se izdavanjem potvrde brodara ili posrednika pri zaposlenju. Ovakvi dani neće biti priznati pod dane plovidbe ako pomorac ostvari ugovor o radu s drugim poslovnim subjektom.

DOPUNA: Za pravo uračunavanja dana provedenih na kopnu, umjesto u radnom odnosu na brodu za vrijeme globalne epidemije, pomorcima će biti omogućeno ostvarivanje istih ako nadležnome državnom tijelu dostave dokaze o plovidbi po ustaljenim smjenama tijekom 2018. i 2019. godine, te plovidbi u 2020. godini, ako se ostvarila.

5. Slučajevi otmice i zatočeništva

6. Dani putovanja

DOPUNA: U dane putovanja će se uračunati i svi dani provedeni na brodu zbog nemogućnosti obavljanja smjene pomoraca.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Po završetku ugovora o radu, potrebno je iskrcaj prijaviti u nadležnoj lučkoj kapetaniji, te otići s kopijom pomorske knjižice na Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje. Prilikom prijave potrebno je priložiti i osobnu iskaznicu. Upisom u registar nezaposlenih osoba, pomorac će ostvariti pravo na osnovno zdravstveno osiguranje.

Ako pomorac plovi na brodu koji vije zastavu članice Europske Unije, potrebno je da mu ekvivalent HZZO-a u toj zemlji preko brodara izda POTVRDU S1, čime će ostvariti pravo na osiguranje izvan matične zemlje, odnosno dobit će europsku zdravstvenu iskaznicu.

Ako se pomorac najviše osam dana prije iskrcaja razbolio ili zadobio ozljedu, te u roku od tri dana svojem liječniku prijavio zdravstveni problem, on ostvaruje pravo na bolovanje od države koja je nositelj zdravstvenoga osiguranja, te ima pravo na novčanu naknadu dok ne povrati zdravstvenu sposobnost.

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja preko HZZO-a iznosi 840,00 kuna godišnje, te ju je moguće platiti kroz dvanaest mjesečnih obroka. HZZO dopunsko osiguranje ne pokriva B listu lijekova, dok dopunsko zdravstveno osiguranje nekih osiguravajućih kuća pokrivaju i B listu lijekova, a neke ju pokrivaju djelomično, pa se potrebno informirati kod nadležnih osoba osiguravajućih društava.

Ako ste pomorac i dobrovoljni darivatelj krvi s 35 (muškarci) ili 25 (žene) darivanja, ostvarujete pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje.

Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju stupa na snagu petnaest dana nakon sklapanja.

POREZNE OBVEZE

Kao što je već poznato iz prijašnjih napisa na portalu, svi su dužni prijaviti svoj dohodak, odnosno primitke i izdatke nadležnoj poreznoj upravi koja će sukladno dokumentaciji utvrditi pravo na oslobođenje od plaćanja poreza.

Ove godine će, kao što je već spomenuto, pomorcima koji nisu sklapali ugovore o radu s drugim poslodavcima, biti obračunati dani plana plovidbe za 2020. pod dane plovidbe. Sukladno izvanrednim okolnostima, određeni su iznosi za doprinose za pomorce u prvom i u drugom stupu osiguranja, odnosno definirane su osnovice osiguranja po mjesečnoj bazi, a ako pomorac na brodu nije proveo cijeli mjesec, iznos doprinosa se podijeli s brojem dana toga mjeseca, te se pomnoži s brojem dana provedenim na brodu kako bi se utvrdila točna suma osnovice.

Osim osnovica, definirani su i svi doprinosi sukladno odredbama Zakona, te je dan izračun konačne sume doprinosa, a tablicu s iznosima poreznih faktora moguće je pronaći na stranicama nadležnoga Ministarstva. (https://mmpi.gov.hr/more-86/pomorci-112/mirovinsko-i-zdravstveno-osiguranje/13082)

Za najjednostavniji obračun vlastitih doprinosa, možete se poslužiti kalkulatorom na internetskoj stranici CROSMA-e. U kalkulatoru je moguće odabrati svoju titulu za vrijeme radnoga odnosa na brodu, te je potrebno unijeti datum početka i završetka osiguranja, te tip obračuna i datum obračuna kamate.

(https://www.crosma.hr/hr/doprinosi)

Iako je odredbama Ministarstva pomorcima zagarantiran nadomjestak izostanka plovidbe, većina ih željno iščekuje povratak na svoja radna mjesta jer ekonomske prognoze ne prikazuju baš najsvjetlije scenarije. Čitavo more poslovnih prilika prekrio je oblak pandemije, a kruh sa sedam kora izgleda kao nikada teži, stresniji i riskantniji. Uz sve starije pomorce, na kopnu je i mnoštvo mladih snaga. Oni s nestrpljenjem iščekuju prestanak ove krize u želji da naprave svoje prve pomorske korake kroz kadeture i asistenture, a dok ne zaplove, čekaju ih, baš kao i starije pomorce – ralje birokracije.

Podijeli objavu

2 KOMENTARI

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.