Zbog prisutnosti metala, u okviru projekta PEPSEA, dodatno uzorkovano more u Kaštelanskom zaljevu

Pomorsko Dobro

181
Foto: Pomorsko Dobro

U sklopu međunarodnog projekta PEPSEA (Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution), Splitsko-dalmatinska županija provela je 15. lipnja s projektnim partnerima dodatno uzorkovanje površinske vode na više lokacija u istočnom dijelu Kaštelanskog zaljeva. Naime, prilikom prvog istraživanja provedenog 12. svibnja, utvrđene su povišene koncentracije toksičnih metala te je odlučeno provesti detaljnije uzorkovanje.

Dodatno uzorkovanje obavio je istraživački tim Instituta Ruđer Bošković u sastavu Tomislav Bulat, Neven Cukrov i Marin Lovrić koji su na teren, odnosno morsku površinu Kaštelanskog zaljeva isplovili gumenjakom Marine Kaštela.

Uz detaljnije uzorkovanje površine za analizu toksičnih metala u blizini brodogradilišta Brodosplit, obavljeno je i uzorkovanje za analizu fitoplanktona, zooplanktona i koncentraciju PAH-ova.

Foto: Pomorsko Dobro / Prostorna raspodjela koncentracija Zn, Cd, Pb, Cu, Ni i Co u površinskom sloju morske vode

Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution (PEPSEA) je projekt koji se provodi se iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska s ciljem povećanja stupnja zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja, zaštite načina života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvanja biološke raznolikosti jadranske regije. Ukupna vrijednost projekta je 2, 9 milijuna eura, dok budžet Splitsko-dalmatinske županije iznosi 513.418,00 eura.

 

U sklopu projekta PEPSEA, uzorkovano more u Kaštelanskom zaljevu

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.