O nama  |  Marketing   |   Kontakt   |   English 

SMJERNICE ZA USVAJANJE IZVANREDNIH MJERA KAO REZULTAT COVID-19 PANDEMIJE

Zbog izvanredne situacije koja je nastala zbog pandemije COVID-19, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske (u nastavku: Ministarstvo) odlučilo je usvojiti mjere za pomorce koji nisu u mogućnosti obnoviti sve dokumente potrebne za službu na brodovima.

U tom kontekstu i u svjetlu ove izvanredne situacije koja se može proglasiti višom silom, Ministarstvo je odlučilo odobriti općenito produljenje važenja osobnih dokumenata pomoraca kako bi im se omogućio legalan rad.

  1. PRODULJENJE VALJANOSTI POMORSKIH DOKUMENATA NAKON DATUMA ISTEKA

1.1. SVJEDODŽBA O OSPOSOBLJENOSTI (CoC) I SVJEDOŽBA O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI (CoP)

Ministarstvo je odlučilo da se valjanost hrvatskih svjedodžbi o osposobljenosti (CoC) i svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP) koje ističu prije 18. rujna 2020. godine dodijeli opća proširena valjanost do tri mjeseca.

Pomorci na koje se ovo odnosi neće morati podnositi prijavu.

1.2. MEDICINSKI CERTIFIKATI

Ministarstvo je odlučilo da se valjanost hrvatskih medicinskih certifikata koji ističu prije 18. rujna 2020. dodijeli opća proširena valjanost do tri mjeseca.

Pomorci na koje se ovo odnosi neće morati podnositi prijavu.

1.3. POTVRDA STRANIH CERTIFIKATA

Valjanost hrvatskih odobrenja bit će vezana za valjanost nacionalnih svjedodžbi o osposobljenosti pomorca (CoC) i svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP).

Ako se nacionalna svjedodžba o osposobljenosti pomorca (CoC) ili svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti (CoP) ponište, bit će moguće podnijeti zahtjev za novo odobrenje Ministarstvu.

Pomorcu će tada biti dana privremena potvrda koja vrijedi do 3 (tri) mjeseca.

Ako uprava koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti pomoraca (CoC) ili svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti (CoP) odabere općenito produljenje važenja svjedodžbi o osposobljenosti (COC) ili svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP), valjanost Hrvatskih odobrenja izdanih na temelju trenutnih svjedodžbi o osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP) automatski će se smatrati produženima.

Pomorci neće individualno morati podnijeti zahtjev.

1.4. POMORSKE KNJIGE, DOZVOLE USAVRŠAVANJA I DOKUMENTI O IDENTITETU

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donijelo je odluku da se valjanosti pomorskih knjižica, dozvola za ukrcaj i osobnih isprava pomorcima koji istječu prije 18. rujna 2020. dodjeljuje općenito produljena važnost do 3 (tri) mjeseca.

Pomorci na koje se ovo odnosi neće morati podnositi prijavu.

  1. PRODULJENJE TRAJANJA UGOVORA NAKON ISTEKA SPORAZUMA O RADU

Zbog poteškoća u nemogućnosti organiziranja repatrijacije pomoraca, brodovlasnicima je dopušteno produljenje valjanosti Sporazuma o radu, ako se dotični pomorac slaže s produženim razdobljem i ako je usklađeno s važećim kolektivnim ugovorom.

U ovoj je situaciji potrebno sklopiti dodatak Ugovora o zapošljavanju pomoraca pod istim uvjetima kao i temeljni sporazum.

  1. OBAVIJEST

Ministarstvo će obavijestiti sve zainteresirane organizacije (IMO, ILO, Europska komisija i druge) o gore donesenim mjerama.

Ove smjernice također će biti objavljene na službenim internetskim stranicama Ministarstva: www.mmpi.hr.

4. PRIMJENA

Usvajanjem ovih izmijenjenih Smjernica, Smjernice usvojene 18. ožujka 2020. (KLASA: 810-03 / 20-01 / 30, FILE. Br .: 530-04-3-1-20-2) više nisu na snazi.

5. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Za sva dodatna pojašnjenja obratite nam se putem adrese e-pošte: pomorci@pomorstvo.hr

Zbog izvanredne situacije koja je nastala zbog pandemije COVID-19, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske (u nastavku: Ministarstvo) odlučilo je usvojiti mjere za pomorce koji nisu u mogućnosti obnoviti sve dokumente potrebne za službu na brodovima.

U tom kontekstu i u svjetlu ove izvanredne situacije koja se može proglasiti višom silom, Ministarstvo je odlučilo odobriti općenito produljenje važenja osobnih dokumenata pomoraca kako bi im se omogućio legalan rad.

  1. PRODULJENJE VALJANOSTI POMORSKIH DOKUMENATA NAKON DATUMA ISTEKA

1.1. SVJEDODŽBA O OSPOSOBLJENOSTI (CoC) I SVJEDOŽBA O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI (CoP)

Ministarstvo je odlučilo da se valjanost hrvatskih svjedodžbi o osposobljenosti (CoC) i svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP) koje ističu prije 18. rujna 2020. godine dodijeli opća proširena valjanost do tri mjeseca.

Pomorci na koje se ovo odnosi neće morati podnositi prijavu.

1.2. MEDICINSKI CERTIFIKATI

Ministarstvo je odlučilo da se valjanost hrvatskih medicinskih certifikata koji ističu prije 18. rujna 2020. dodijeli opća proširena valjanost do tri mjeseca.

Pomorci na koje se ovo odnosi neće morati podnositi prijavu.

1.3. POTVRDA STRANIH CERTIFIKATA

Valjanost hrvatskih odobrenja bit će vezana za valjanost nacionalnih svjedodžbi o osposobljenosti pomorca (CoC) i svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP).

Ako se nacionalna svjedodžba o osposobljenosti pomorca (CoC) ili svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti (CoP) ponište, bit će moguće podnijeti zahtjev za novo odobrenje Ministarstvu.

Pomorcu će tada biti dana privremena potvrda koja vrijedi do 3 (tri) mjeseca.

Ako uprava koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti pomoraca (CoC) ili svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti (CoP) odabere općenito produljenje važenja svjedodžbi o osposobljenosti (COC) ili svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP), valjanost Hrvatskih odobrenja izdanih na temelju trenutnih svjedodžbi o osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP) automatski će se smatrati produženima.

Pomorci neće individualno morati podnijeti zahtjev.

1.4. POMORSKE KNJIGE, DOZVOLE USAVRŠAVANJA I DOKUMENTI O IDENTITETU

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donijelo je odluku da se valjanosti pomorskih knjižica, dozvola za ukrcaj i osobnih isprava pomorcima koji istječu prije 18. rujna 2020. dodjeljuje općenito produljena važnost do 3 (tri) mjeseca.

Pomorci na koje se ovo odnosi neće morati podnositi prijavu.

  1. PRODULJENJE TRAJANJA UGOVORA NAKON ISTEKA SPORAZUMA O RADU

Zbog poteškoća u nemogućnosti organiziranja repatrijacije pomoraca, brodovlasnicima je dopušteno produljenje valjanosti Sporazuma o radu, ako se dotični pomorac slaže s produženim razdobljem i ako je usklađeno s važećim kolektivnim ugovorom.

U ovoj je situaciji potrebno sklopiti dodatak Ugovora o zapošljavanju pomoraca pod istim uvjetima kao i temeljni sporazum.

  1. OBAVIJEST

Ministarstvo će obavijestiti sve zainteresirane organizacije (IMO, ILO, Europska komisija i druge) o gore donesenim mjerama.

Ove smjernice također će biti objavljene na službenim internetskim stranicama Ministarstva: www.mmpi.hr.

4. PRIMJENA

Usvajanjem ovih izmijenjenih Smjernica, Smjernice usvojene 18. ožujka 2020. (KLASA: 810-03 / 20-01 / 30, FILE. Br .: 530-04-3-1-20-2) više nisu na snazi.

5. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Za sva dodatna pojašnjenja obratite nam se putem adrese e-pošte: pomorci@pomorstvo.hr

Intervju

Kolumna

Službene informacije

Foto / video