I kako je prosao kapetanski u Rijeci?
Da li je tko bio?