Idem ja ako se nekim Ĩudom uspijem iskrcati do tada.