NSR – glavna arterija Rusija i novi put svile

Globalno zatopljenje odavno je problem, no ukoliko se nastavi s trendovima ovakvoga rasta temperature, s godinom 2050. više od milijardu i pol...

DIO SPECIFIČNOG PSIHOLOŠKOG ŽIVOTA POMORACA – STANJE APSTRAKTNOG U SVIJETU KONKRETNOG

Život specifičan u svakome obliku, pa tako i u psihološkom. Radno mjesto koje je tisućama kilometara udaljeno od rodnoga doma ili pak...

Božić u Šangaju

Plovimo mi na našem brodu za rasute terete lagano ispred Šangaja, Badnjak, 2015. godina. Strojari stavili kape od Djeda Mraza i mijenjaju pumpu, kuhar...

Sve što trebate znati o A1 obrascu

Obrazac A1 dokument je koji služi kao potvrda primjene zakonskih propisa države radnika na njegovo socijalno osiguranje. Ovjerava ga vaša matična država, te time...

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK – MLADI POMORCI DO MANJIH POREZA OD 01.01.2020.  

Svi pomorci u međunarodnoj plovidbi dužni su prijaviti porez na dohodak prema Pravilniku o porezu na dohodak. Dva osnovna obrasca koja je svaki pomorac...