O nama Marketing   |   Kontakt   |   English 

Niža koncesija, a više sidrenih mjesta u Brguljama na Molatu

Zadarska županija odobrit će na današnjoj sjednici Poljoprivrednoj zadrugi Brgulje povećanje sidrenih mjesta u sidrištu Brgulje s 58 na 80; piše 057info.

Koncesionar je Županiji uputio zahtjev za izmjenom koncesije na način da se dijelovi polja koje nije moguće staviti u funkciju sidrišta izuzmu iz površine te se poveća broj sidrenih mjesta sukladno potrebama prostora i uvjetima sigurnosti plovidbe.

Izmjenama bi se površina sidrišta smanjila sa 75.267 m2 na 67.525 m2, a broj sidrenih mjesta povećao bi se na 80 sidrenih mjesta.

Zatraženim izmjenama ne mijenja se vrsta niti predmet ugovora o koncesiji budući je i nadalje riječ o gospodarskom korištenju pomorskog dobra, luke posebne namjene – sidrišta Brgulje na otoku Molatu, a kako su pri podnošenju zahtjeva ispunjeni uvjeti iz Zakona o koncesijama, vijećnicima je predloženo donošenje oduke o izmjeni odluke. Stalni dio koncesijske naknade smanjuje se sa 225.801 kn na 202.575 kn, od čega je jedna trećina prihod proračuna Zadarske županije.

Zadarska županija odobrit će na današnjoj sjednici Poljoprivrednoj zadrugi Brgulje povećanje sidrenih mjesta u sidrištu Brgulje s 58 na 80; piše 057info.

Koncesionar je Županiji uputio zahtjev za izmjenom koncesije na način da se dijelovi polja koje nije moguće staviti u funkciju sidrišta izuzmu iz površine te se poveća broj sidrenih mjesta sukladno potrebama prostora i uvjetima sigurnosti plovidbe.

Izmjenama bi se površina sidrišta smanjila sa 75.267 m2 na 67.525 m2, a broj sidrenih mjesta povećao bi se na 80 sidrenih mjesta.

Zatraženim izmjenama ne mijenja se vrsta niti predmet ugovora o koncesiji budući je i nadalje riječ o gospodarskom korištenju pomorskog dobra, luke posebne namjene – sidrišta Brgulje na otoku Molatu, a kako su pri podnošenju zahtjeva ispunjeni uvjeti iz Zakona o koncesijama, vijećnicima je predloženo donošenje oduke o izmjeni odluke. Stalni dio koncesijske naknade smanjuje se sa 225.801 kn na 202.575 kn, od čega je jedna trećina prihod proračuna Zadarske županije.

Intervju

Kolumna

ZDRAVLJE POMORACA

Službene informacije

Foto / video