IN MEMORIAM: Kapetan Ivan Božić

Andrea Zovko

1985

„Kapetan Ivan Božić je osoba koja je na Vas ostavila dojam od prvog susreta. I svakog idućeg.Iskren, otvoren i realan. Nije davao mogućnosti za lažnu nadu ili neispunjenje obećanja“.

Tim ga riječima opisuju djelatnici agencije za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca „Ta-Na“ koji ni petu godinu nakon njegove smrti ne mogu niti dana zaboraviti na čovjeka koji je uvijek bio na usluzi pomorcima i zaposlenicima tvrtke.

„Za svakog je zaposlenika znao kada mu je rođendan, za Dan žena svaka bi dama u uredu dobila ružu i maleni dar, nikada se nikome nije obratio sa „ti“. Znao je i privatne probleme kolega i pomogao je koliko je bilo u njegovoj moći. Kapetanski!“, s poštovanjem se prisjeća Vedran Čerber, voditelj poslova u agenciji „Ta-Na“.

Kapetan Ivan Božić, osnivač tvrtke „Ta-Na“ i utemeljitelj Udruge hrvatskih posrednika pri zapošljavanju pomoraca CROSMA, preminuo je na današnji dan, 13. ožujka 2013. Rođen 1949. godine u Vinkovcima, Ivan Božić je nakon preseljenja obitelji u Split u tom gradu završio Pomorsku školu, diplomirao na Pomorskom fakultetu te stekao zvanje kapetana duge plovidbe pri Lučkoj kapetaniji. Plovio je na trgovačkim brodovima u svojstvu kadeta i časnika, a radi svoje stručnosti u dobi od 33 godine unaprijeđen je u zapovjednika broda.

„Kapetan Božić je nama zaposlenicima bio kako mentor tako i uzor! Smatrao je da su osnovne ljudske vrijednosti, u poslovnom, ali i privatnom životu moral i poštenje! Na tim vrijednostima mi i danas temeljimo naše poslovanje i odnos prema našim pomorcima!“, opisuju ga zaposlenici agencije.

Pomorstvo se poprilično promijenilo u zadnjih pet godina od kapetanovog preranog odlaska i u tvrtki „Ta-Na“ smatraju kako nisu sigurni da bi kapetan gledao na razvoj situacija blagonaklono.

„Ipak je bio previše fer za ovaj svijet koji više ne funkcionira na principu „old school“ postulata – povjerenje i iskrenost. Ipak, upravo ti isti postulati koje nam je ostavio u naslijeđe su možda i najbitniji da jedna relativno mala agencija za ukrcaj pomoraca i danas, nakon 27 godina na tržištu, i dalje funkcionira i sklapa nove poslove“, dodaje Vedran Čerber.

Neka mu je vječna slava i hvala!

Podijeli objavu

6 KOMENTARI

 1. Božji poziv za svako ljudsko biće…
  Putnici smo na ovoj Zemlji…

  23. Jer svi sagriješiše i izgubili su slavu
  Božiju,
  24. I opravdaće se zabadava blagodeću
  njegovom, otkupom Isusa Hrista,
  25. Kojega postavi Bog očišćenje vjerom
  u krvi njegovoj da pokaže svoju pravdu
  oproštenjem pređašnjijeh grijeha;
  3. Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti
  kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti
  carstva Božijega…6 Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je…

  16. Jer Bogu tako omilje svijet da je i Sina
  svojega Jedinorodnoga dao, da nijedan koji
  ga vjeruje ne pogine, nego da ima život
  vječni. 17. Jer Bog ne posla Sina svojega na svijet
  da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroza
  nj. 18. Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji
  ne vjeruje već je osuđen, jer ne vjerova u
  ime JedinorodnogaSina Božijega.

  19. A sud je ovaj što Vidjelo dođe na svijet,19. A sud je ovaj što Vidjelo dođe na svijet,i ljudima omilje većma tama negoli Vidjelo; jer njihova djela bijahu zla…23. Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božji…36. Ko vjeruje Sina, ima život vječni; a ko ne vjeruje Sina, neće vidjeti života, nego gnjev Božij ostaje na njemu.
  8. Jer ste blagodeću spaseni kroz vjeru;
  i to nije od vas, dar je Božji.

  6. A On daje veću blagodat. Jer govori:
  Gospod suproti se ponositima, a poniznima
  daje blagodat…6. Ponizite se, dakle, pod silnu ruku Božiju,da vas povisi kad dođe vrijeme.
  3. Jer vam najprije predadoh što i
  primih da Hristos umrije za grijehe naše, po
  Pismu,4. I da bi ukopan, i da usta treći dan, po
  Pismu…
  17. Zato ako je ko u Hristu, novo je stvorenje:
  Staro prođe, gle,sve novo postade.
  9. Nego kao što je pisano: što oko ne vidje,
  i uho ne ču, i u srce čovjeku ne dođe, ono
  ugotovi Bog onima, koji Ga ljube.
  4. I Bog će otrti svaku suzu od očiju
  njihovijeh, i smrti neće biti više, ni plača, ni
  vike,ni bolesti neće biti više;
  jer prvo prođe…5. I noći tamo neće biti, i neće potrebovati vidjela od žiška,ni vidjela sunčanoga,jer
  će ih obasjavati Gospod Bog; i carovaće va
  vijek vijeka.

  15. I ko se ne nađe napisan u Knjizi života,
  bačen bi u jezero ognjeno.
  8. A strašljivima i nevjernima i poganima
  I krvnicima,I bludnicima,I vračarima, i
  idolopoklonicima, i svima lažama, njima je
  dio u jezeru što gori ognjem i sumporom;
  koje je smrt druga…10. Već I sjekira kod korijena drvetu stoji;
  svako dakle drvo koje ne rađa dobra roda,
  siječe se u oganj se baca.
  Pokajte se, jer se približi Kraljevstvo Nebesko…Biblija

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.